Firefox uživatele upozorní na možný únik dat

Mozilla do svého prohlížeče přidala varovný systém upozorňující na stránky postižené únikem dat.